Om Stockholmian

Stockholmian har funnits sedan 1999 och är Sveriges första och största media på persiska. Vi publicerar samhällsinformation till persisktalande minoriteten i Sverige.

Sverige är idag ett mångetniskt samhälle och en betydande del av befolkningen består av människor med utländsk bakgrund. Ur ett demokratiskt perspektiv framstår därför den här delen av befolkningen som en viktig målgrupp för såväl företag som dagens beslutfattare. Betydelsen av information till minoriteter i Sverige kan inte nog betonas.

De flesta medier i Sverige produceras på svenska och vänder sig till ursprungsbefolkningen. Men i Sverige finns det nationella medier som främst vänder sig till etniska minoriteter på deras respektive språk. Dessa minoritetsmedier har en stor betydelse i det demokratiska samhället och i det offentliga samtalet.

"Stockholmian" betyder "Stockholmarna" på persiska. Stockholmian startades 1995 och är idag den mest besökta persiska media i Sverige. Varje månad läser ca 200,000 persisktalande iranier och afghaner Stockholmian som bevakar alla viktiga händelser, nyheter och skeenden berör den persisktalande minoritetsgruppen i Sverige.

Stockholmian är lika känd bland iranier, afghaner och andra persisktalande i Sverige som till exempel SVT eller SR är bland etniska svenskar i landet. 

De flesta persisktalande i Sverige läser Stockholmian minst en gång om dagen för att informera sig om det senaste som händer här. Persiska TV och radiostationer runt om i världen citerar Stockholmian som källa.

Stockholmians nyheter publiceras förutom webbsidan (www.stockholmian.com) på flera sociala medier bl.a. Facebook, Instagram, Telegram och TikTok. Vi har för närvarande fler än 150,000 följare på sociala medier och den absoluta majoriteten bor i Sverige.

Stockholmian är en sajt inriktad på nyheter och är koncentrerad på Sverige. Visserligen är "hemlandsnyheter" av intresse, men viktigast är ändå att få chansen att lära sig en hel del om Sverige, om vad som händer här och varför.

Stockholmian verkar för att människor som bosatt sig i Sverige ska kunna följa svenskt samhällsliv och underlätta deras integration i samhället. Vid bevakningen av händelser i Sverige läggs särskild vikt vid frågor som berör iranier och afghaners förhållanden. Stockholmian tar även tillvara deras möjlighet att delta i samhälls- och kulturdebatten. Det som skiljer Stockholmian från många jämförbara medier är att Stockholmian tvärtemot många andra "invandrarmedier" fkuserar inte sina nyheter på det gamla hemlandet utan är helt fokuserad på Sverige.

Stockholmian är politisk och religiös obunden, uppmuntrar svenska normer och värderingar och riktar sig till alla som uppskattar sitt nya hemland, Sverige. Verksamheten ska även underlätta för Stockholmians läsare att parallellt med integrationen i Sverige behålla sin etniska och kulturella identitet.

En stor del av vårt material är egenproducerat. Det gäller artiklar om såväl nyheter och samhällsinformation som nöjen och konsumentinformation.

Stockholmian uppdateras flera gånger dagligen och har olika avdelningar bl.a. nyheter, samhällsinformation, musik, opinionsundersökningar, digitala sammankomster m.m. Allt detta gör att våra besökare aktivt söker sig till Stockholmian för att ta reda på information och det senaste som händer i samhället.

Många statliga myndigheter samt stora företag har genom åren med god resultat annonserat i Stockholmian, bl.a. Postnord, Svenska Spel, 7-eleven, Telia, Rese Centrum, Silja Line, Ikanobanken, Memira, Comviq, Polismyndigheten, Valmyndigheten, Försvarsmakten och Försäkringskassan. 

Information om GDPR (General Data Protection Regulation) och bhandling av personuppgifter
Från och med den 25 maj 2018 gäller den europeiska dataskyddsförordningen kallad GDPR. Ett syfte med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd. Stockholmian lagrar och hanterar inga personuppgifter på sin hemsida.Stockholmian

Hemsida:
stockholmian.com
Kontakt: stockholmian.com/kontakt

Stockholmian i sociala medier
Facebook: facebook.com/stockholmian
Instagram: instagram.com/stockholmian
Telegram: telegram.com/stockholmian
Tiktok: tiktok.com/stockholmian
Twitter: twitter.com/stockholmian
Clubhouse: clubhouse.com/house/stockholmian