جوان ایرانی مقام سوم قهرمانی تیر و کمان (کراس بو) در سوئد
استکهلمیان – مسابقات قهرمانی تیرو کمان نوع "کراس بو" (به سوئدی آرم بورشت) سوئد در طی روزهای 24 و 25 سپتامبر در این کشور برگزار گردید. یک جوان ایرانی بنام اسماعیل طاهرزاده با کسب مدال برنز در این مسابقات به مقام سوم قهرمانی سوئد رسید.

مسابقات قهرمانی جهانی در این رشته در روزهای 24 و 30 اکتبر 2005 در شهر "پرس" در استرالیا به انجام خواهد رسید.

www.stoc 2005.09.28

© 2005 Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی فقط در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز فقط در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه دخل و تصرف در مطالب استکهلمیان و بازتاب مجدد آن بصورتی متفاوت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.