5 حزب پارلمان سوئد تاریخ مشخصی در  چهارچوب اعطای عفو عمومی به متقاضیان پناهندگی اعلام کردند
استکهلمیان – 5 حزب از 7 حزب پارلمان سوئد در پیشنهادی که امروز سه شنبه 17 ماه مه تسلیم پارلمان سوئد گردید حتی تاریخ مشخصی را نیز جهت اعطای عفو عمومی به متقاضیان پناهندگی بدون اقامت در سوئد مشخص کرده اند.

بنا بر پیشنهاد پنج
حزب لیبرال مردم، حزب سنتر، حزب دموکرات مسیحی ، حزب چپ و حزب محیط زیست, همه متقاضیان پناهندگی که قبل از تاریخ 31 دسامبر 2004 وارد سوئد شده باشند و قبل از اول دسامبر 2005 نیز کماکان بدون اقامت در سوئد ماندگار باشند, میبایست بطور دسته جمعی مشمول عفو عمومی شده و اقامت بگیرند. تاریخ ورود به سوئد که در پرونده اداره مهاجرت درج شده است در این زمینه ملاک خواهد بود. این پیشنهاد عفو عمومی شامل افراد فراری و نیز آنانی که حکم اخراج آنان به هر دلیلی به مرحله اجرا در نیامده است نیز میگردد. افراد جهت استفاده از این عفو عمومی میبایست بتوانند هویت خود را با مدارک معتبر از کشور خود ثابت کنند.

این پیشنهاد جهت تصمیم گیری در ماه ژوئن تسلیم پارلمان سوئد خواهد شد. در حال حاضر 5 حزب فوق جهت تصویب این پیشنهاد در پارلمان دارای اکثریت لازم نیستند و  نیاز به حمایت یکی از دو حزب مدرات و یا سوسیال دمکرات در این زمینه دارند. این دو حزب تاکنون
اعلام کرده اند که با این پیشنهاد مخالفت خواهند نمود. اما اگر نظر هر کدام از این دو حزب تا زمان رای گیری در ماه ژوئن به هر دلیلی تغییر کند این به معنی شادی آور ترین خبر برای هزاران مهاجر غیر قانونی در سوئد و دریافت اقامت دسته جمعی برای همه آنان خواهد بود.

از طرف دیگر این خبری نه چندان خوشایند برای آن دسته ای خواهد بود  که پس از اول ژانویه 2005 به سوئد وارد شده اند. چون بدین ترتیب حتی اگر پیشنهاد مذکور به تصویب پارلمان سوئد نیز برسد افرادی که پس از اول ژانویه 2005 به سوئد وارد شده اند مشمول آن نخواهند شد و پرونده آنان کما فی السابق بر طبق روال عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ضمن افرادی که بطور غیرقانونی در سوئدی زندگی میکنند و هرگز درخواستی تسلیم مقامات سوئدی نکرده اند نیز در هیچ صورتی قادر به استفاده از پیشنهاد پنج حزب پارلمان سوئد (در صورتیکه به تصویب برسد) نخواهند بود.

www.stoc 2005.05.17


© 2005 Stockholmian. All rights reserved.
حق چاپ و تقلید: استکهلمیان . بیان شفاهی بخش یا تمامی مطالب استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن صرفا با ذکر واضح منبع و آدرس کامل سایت استکهلمیان مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از مطالب یا تصاویر  استکهلمیان در سایتهای اینترنتی و یا دیگر رسانه های چاپی فقط از طریق دادن لینک مستقیم به آن مطلب در استکهلمیان و یا نقل قول کوتاه با ذکر کامل نام استکهلمیان بعنوان منبع مجاز بوده و هر گونه کپی برداری کامل از هر مطلب یا تصویری از استکهلمیان و چاپ آن در هر وب سایت یا رسانه چاپی حتی در صورت ذکر استکهلمیان بعنوان منبع آن نیز بهیج وجه مجاز نیست. ذکر نام صاحب یک مطلب یا تصویر هرگز بمعنی  مجوزی قانونی جهت کپی برداری بدون اجازه و قرار دادن آن در وب سایت یا رسانه چاپی دیگری نیست.