پیروزی قضائی بزرگ برای خانواده  گراکویی در گوتنبرگ
دادگاه بدوی گوتنبرگ هر 9 متهم پرونده را محکوم نمود

استکهلمیان – دادگاه بدوی گوتنبرگ  سرانجام در روز چهارشنبه 11 ماه مه احکام 9 متهم به شانتاژ و باجگیری از صاحبان یک شرکت و یک رستوران در شهر گوتنبرگ از جمله مسعود و شهناز گراکویی صاحب رستوران
خانسالار در این شهر را صادر نمود. این دو از طریق تهدید مجبور به پرداخت 140 هزار کرون به این گروه بزهکار شده بودند. صاحب شرکت دیگری نیز مجبور به پرداخت 50  هزار کرون در این زمینه گردیده بود.

حکم روز گذشته دادگاه بدوی گوتنبرگ یک پیروزی بزرگ قضائی برای شهناز و مسعود گراکویی بشمار میرود, چرا که هر 9 متهم پرونده در داگاه مجرم شناخته شده و محکوم گردیدند. زوج گراکویی در شهر گوتنبرگ با شهامتی بی سابقه که بارها مورد تحسین مطبوعات و رسانه های سوئد و  حتی اسکاندیناوی قرار گرفته است, زیر بار تهدید گروه بزهکار موتورسواران "باندیدوس" و همدستان ایرانی آنان نرفته و با کمک تحسین برانگیز پلیس سوئد, سرانجام موفق به سپردن "باجگیران" و بزهکاران به چنگال عدالت گردیدند.

به گفته همکار استکهلمیان 9 نفر در این زمینه توسط دادگاه محکوم به مجازاتهای مختلف شده اند که 5 نفر از آنها ایرانی, 3 نفر سوئدی و یک نفر نیز تونسی تبار است. فقط یک نفر که کم سن ترین متهم پرونده نیز هست از مجازات زندان جان سالم یدر برده است. هشت نفر دیگر همگی به مجازاتهای زندان محکوم گردیده اند. سنگین ترین حکم پرونده در مورد یک مرد ایرانی 45 ساله صادر گردید. وی محکوم به چهار سال و نیم زندان گردید. محکومین از 22 تا 46 سال سن دارند.

احکام 9 متهم پرونده شانتاژ و باجگیری گوتنبرگ بشرح زیر صادر شده است:

علی 45 ساله محکوم به 4 سال و شش ماه زندان
دانیل 31 ساله محکوم به 3 سال زندان
ریاد 28 ساله محکوم به 2 سال زندان
مهدی 31 ساله محکوم به یک سال و شش ماه زندان
مجتبی  38 ساله محکوم به یک سال زندان
نیکلاس 27 ساله محکوم به یک سال زندان
کاوه 29 ساله محکوم به 8 ماه زندان
مگنوس 46 ساله محکوم به 8 ماه زندان
سعید 22 ساله محکوم به 30 واحد جریمه نقدی تصاعدی ضربدر30 کرون (900 کرون)

مسعود و شهناز گراکویی اکنون قادر خواهند بود فارغ از مزاحمتهای بزهکاران, به امور رستوران خانسالاردر گوتنبرگ که اکنون مشهورترین رستوران ایرانی در سوئد  و اسکاندیناوی بشمار میرود بپردازند.

زوج ایرانی صاحب رستوران در گوتنبرگ اعضای گروه جنایتکار " باندیدوس" را به دادگاه کشیدند
استکهلمیان –  یک زوج ایرانی صاحب رستوران  در گوتنبرگ با شهامتی  که مورد تحسین مطبوعات سوئد قرار گرفته است اعضای گروه جنایتکار "باندیدوس" را که با تهدید ابتدا مبلغ 140 هزار کرون از آنان "باج" گرفته و سپس تقاضای 120 هزار کرون دیگر کرده بودند را به پلیس معرفی و سرانجام در دادگاه به محاکمه کشیدند.

گروه جنایتکار موتورسواران "باندیدوس" (راه زنها) گروهی هستند که همراه  دو گروه دیگر یعنی موتورسواران "هلز انجلس" (فرشته های جهنم)  و "برودراشکاپت" (برادری) سه دسته بزرگ جنایتکاران در سوئد را تشکیل میدهند. این سه گروه که اعضای آن عموما از سابقه داران تشکیل شده اند به زعم خود در "جنگ" با یکدیگر نیز هستند.

بزرگترین حیطه فعالیت این سه گروه, تهدید صاحبان مشاغل و بخصوص صاحبان بار و  رستوران, شانتاژ و "باج گیری" از آنان است.  در کنار این فعالیت که منبع اصلی درآمد آنان را تشکیل میدهد فعالیتهای دیگری از قیبل قاچاق موارد مخدر, سرقت, سازماندهی روسپیگری و غیره نیز در جریان است.

کمتر صاحب رستوران یا بار در سوئد وجود دارد که مورد "سرکشی" اینگونه گروههای جنایتکار قرار نگرفته باشد.  تقریبا همه صاحبان رستوران و بار که مورد "بازدید" آنان قرار میگیرند پرداخت "باج" به آنان را قبول میکنند. در غیر اینصورت از قربانیان "حوادث غیر مترقبه" خواهند بود. برای مثال "اتصال سیم برق" و در نتیجه  انهدام تمامی رستوران در آتش سوزی و یا "خراب شدن ترمز اتوموبیل" خود یا اعضای فامیل و "بدشانسیهای" دیگری از این قبیل.

پلیس سوئد و حتی پلیس امنیتی سوئد بخوبی فعالیتهای این سه گروه جنایتکار را زیر نظر دارند و فعالیتهای آنان را بسیار جدی تلقی میکنند. اما بواسطه اینکه هیچ فردی از بیم انتقام آنان حاضر به شکایت نزد پلیس و به دادگاه کشیدن آنان نیست, نه  پلیس و نه  سیستم قضایی دمکراسی سوئد که بر اساس تامین امنیت قضایی افراد استوار است نیز در اینگونه موارد قادر به کمک نیستند. این وضعیت یکی از نقاط ضعف سیستم قضایی یک دمکراسی در تامین امنیت افراد جامعه بشمار میرود. در حالیکه به گفته یک پلیس ایرانی تبار در سوئد به همکار استکهلمیان "اگر چنین وضعیتی مثلا در ایران بوجود می آمد خیلی راحت میتوانستیم همه این کله پوکها را یک شبه تار و مار کنیم و به جایی بفرستیم که عرب نی انداخت! و مردم را برای همیشه از شرشان راحت سازیم. اما متاسفانه یا خوشبختانه در سوئد هستیم و در یک سیستم قضایی  فعالیت میکنیم که مجبور است تابع قوانینی سختگیرانه در رابطه با امنیت قضایی افراد باشد و در نتیجه پلیس با وجود علم کامل به فعالیتهای جنایتکارانه این افراد قادر به خنثی کردن کامل آن نیست".

پلیس سوئد در نتیجه تلاشهای خود را بر روی زیر نظر گذاشتن این گروهها متمرکز کرده است تا آنان را در حین ارتکاب به جرم مانند سرقت های مسلحانه, حمل مواد  مخدر و نظایر آن بدام بیندازد. پلیس سوئد برخلاف پلیس آمریکا حتی اجازه قانونی جهت به "تله انداختن" جنایتکاران را ندارد. در آمریکا پلیس میتواند با مثلا صحنه سازی, خود را بعنوان قاچاقچی مواد مخدر, خودفروش ووو معرفی کرده و مجرمین را به این صورت به دام  بیندازد. اما پلیس سوئد از چنین امکانی برخوردار نیست. البته صداهای بلند اعتراض جهت اعطای چنین حقی به پلیس سوئد مرتبا در حال افزایش است.

"مسعود گراکویی" و همسرش شهناز زوج ایرانی صاحب رستوران "خان سالار" در منطقه "هیسینگن" در گوتنبرگ هستند که به نوشته جراید سوئد از قربانیان گروه جنایتکار "باندیدوس" بوده اند. اما حتی این زوج با شهامت نیز از ابتدا جرات شکایت نزد پلیس را پیدا نکردند. مسعود گراکویی و همسرش مجبور گردیدند مبلغ 140 هزار کرون "باج" به اعضای گروه "باندیدوس" پرداخت نمایند تا از گزند انتقام آنان در امان بمانند. اما هنگامی که جنایتکاران آنان را جهت اخذ 120 هزار کرون دیگر مورد فشار قرار دادند این دو سرانجام به پلیس مراجعه نمودند. این زوج ایرانی  به خبرنگار روزنامه اکسپرسن گفته اند که بر خلاف توصیه هموطنان ایرانی خود که مرتبا به آنها توصیه مینمودند که "پلیس سوئد هیچ کاری برایتان نمیکند", پلیس سوئد بزرگترین حامی آنان در همه مراحل پرونده بوده است.

شهامت این زوج  ایرانی در سوئد و کمکهای پلیس گوتنبرگ به این دو سرانجام منجر به محاکمه کشیده شدن 5 عضو گروه "باندیدوس" در گوتنبرگ شده است و مراحل دادگاه در حاضر در جریان است که دومین جلسه آن روز جمعه 15 آوریل تشکیل گردید.

در روزنامه اکسپرسن بصورت ضمنی اشاره  شده است که افراد تحت محاکمه, "هموطن" این زوج ایرانی هستند! و حتی از رادیوهای محلی شهر گوتنبرگ جهت حمله به آنان استفاده کرده اند!

روزنامه اکسپرسن مسعود گراکویی و همسرش شهناز را در رستوران خودشان "خان سالار" در گوتنبرگ ملاقات میکند. رستورانی که قبلا پر از آدم و خصوصا ایرانیان بود و روزی توسط بزرگترین روزنامه صبح گوتنبرگ (گ ت) لقب "مروارید  پارس" گرفت, اکنون خالی است.

 شهناز همسر مسعود گراکویی به خبرنگار اکسپرسن میگوید: "هنگامی که این مسئله آشکار شد ما مشتریان زیادی را از دست دادیم.  گروهی از این میترسند که در اینجا تیراندازی شود.  گروهی دیگر نیز به حمایت از هموطنان تحت محاکمه خود برآمده و از ما بخاطر مراجعه به پلیس انتقاد میکنند".

روزنامه اکسپرسن مینویسد: "عوامل رئیس گروه  باندیدوس در گوتنبرگ که خود صاحب رستورانی در همان نزدیکی است در رادیوی محلی ایرانی به رستوران این زوج حمله میکنند" و از قول شهناز مینویسد: "میگویند که غذای رستوران ما کثیف است!"

مسعود گراکویی و همسرش شهناز که در سال 1989 به سوئد مهاجرت کرده اند از تاثیر روحی شدید این تهدیدات بر روی خود دو فرزندشان نیز به خبرنگار روزنامه اکسپرسن گفته اند و اضافه کرده اند که جهت تامین امنیت خود و خانواده شان در تدبیر فروش خانه و رستوران خود و نقل مکان از گوتنبرگ به نقطه ای دیگر هستند. مسعود گراکویی به خبرنگار اکسپرسن گفت که این مدت بدترین دوره از تمام زندگی او بوده است. وی ادامه داد که بدنبال این تهدیدات خود را ضعیف و بی حمایت احساس کرده است, همان احساسی که باعث شد در سال 1989 از ایران مهاجرت کند. او گفت که بارها از اینکه به حرف همسرش گوش نکرده و از پرداخت باج به این افراد خودداری نموده احساس پشیمانی کرده است. او توضیح داد که چگونه خشم و عصبانیتش بر روی همسرش خالی شده است. بر روی فردی که عاشق اوست.  شهناز همسر او نیز در جلسه دادگاه و در حالی که شدیدا متاثر بود و اشک میریخت گفت که چگونه فشار این وضعیت ,زندگی آنان را تبدیل به جهنمی کرده و بدنبال مشاجرات همیشگی زندگی مشترک آنان را به مرز فروپاشی کشانده است.

در مقاله روزنامه اکسپرسن شدیدا از وکیلی بنام "هانس گشتادیوس" که بعنوان وکیل "باندیدوس" در مراحل دادگاه روز جمعه به دفاع از محکومین پرداخته است انتقاد شده است. اکسپرسن مینویسد که این وکیل بصورتی بیرحمانه زوج ایرانی حاضر در دادگاه را به شلاق سوالات بی ربط کشیده است. اکسپرسن مینویسد در حالی که موضوع اتهام تهدید و شانتاژ بوده این وکیل مرتبا سوالاتی پیرامون اینکه زوج ایرانی 140 هزار کرون باجی را که به "باندیدوس" پرداخت کرده اند از کجا آورده اند: "پولها را از کجا آوردید, مال خودتون بود, پس انداز کرده بودین, پول رستوران بود, قرضی بود..".

به نوشته روزنامه اکسپرسن همه اعضای دادگاه از دادستان گرفته تا هیئت قضات, شاکیان و اکثریت  حاضرین در جلسه از خود یک سوال میپرسیدند: "چه ربطی دارد؟"
 

اکسپرسن ادامه میدهد: "اینکه پولها از کجا آمده هیچ ربطی به پرونده ندارد اما تاکتیک مخصوص وکلا جهت زیر سوال بردن حقانیت افراد است: اگر به اطلاعات این زوج در مورد پولها اطمینان نکنیم چگونه به دیگر ادعاهای آنان اطمینان کنیم".

خبرنگار روزنامه اکسپرسن اما ادامه میدهد که چنین تاکتیکی توسط وکیل به ضرر خود محکومین تمام شد و مینویسد: "فکر نمیکنم دیگر هیچکس در سالن دادگاه و پس از جلسه دیروز به حقانیت او (شهناز) شکی داشته باشد. او با بازوان گره کرده و سربلند به تشریح دشوارترین سال زندگی خود و خانواده اش پرداخت".

شهناز در مورد شهامتی که او و همسرش در به دادگاه کشیدن اعضای گروه "باندیدوس" بخرج داده اند به روزنامه اکسپرسن  چنین میگوید:
"این کار را هم به خاطر جامعه سوئد و هم به خاطر جامعه مهاجرین انجام دادیم. چون میدانیم که خیلیها در چنین وضعیتی هستند اما جرات باز کردن لبهای خود را ندارند".

*****

چنین وضعیتی در دنیای "بار و رستوران" استکهلم نیز ناآشنا نیست. پلیس میداند که بسیاری ار صاحبان رستوران و بار در این شهر در بیم انتقام گروههای جنایتکار و "باجگیر" به آنان مبالغ هنگفت پرداخت میکنند. سرنگونی کمونیسم در اروپای شرقی نیز سیل جنایتکاران این کشورها را به سوی غرب ثروتمند کشانده و به تشدید این وضعیت کمک کرده است. در حال حاضر بخشی از هولناک ترین جنایات انجام شده در سوئد توسط اعضای باندهای جنایتکاران کشورهای کمونیستی سابق صورت میگیرد و پلیس سوئد در گزارشات متعدد به دولت نگرانی شدید خود را از ادامه این روند به اطلاع سیاستمداران این کشور رسانده است.  

با سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و سرنگونی کمونیسم  دربهای کشورهای اقمار شوروی  که بلوک شرق نامیده میشدند ناگهان باز شد و موجی از جنایت و تبهکاری بصورت قتل, آدم ربایی, راهزنی, مواد مخدر  و خرید و فروش انسان بسوی اروپای غربی به حرکت درآمد. تاثیرات این موج جدید امروز بخوبی  در جامعه سوئد دیده میشود و ایرانیان زیادی نیز از این تغییرات متاثر بوده  و حتی صدمه دیده اند.  از روز اول ماه  مه سال 2004 تعداد 10 کشور سابق بلوک شرق به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند و تعداد دیگری نیز در راه هستند. بسیاری از مردم کشورهای اروپای غربی و سوئد با وحشت به پیامدهای این واقعه نگاه میکنند که چهره اروپای غربی و سوئد  را  بصورتی منفی دگرگون کرده است و صورتی از تبهکاری و جنایت که این کشورها خصوصا سوئد تاکنون با آن بیگانه  بوده اند را به این کشورها وارد کرده است.

تعداد زیادی از مردم سوئد بر خلاف سیاستمداران خود شدیدا با پیوستن کشورهای  بلوک شرق سابق که هیچ تجربه ای از دمکراسی ندارند و سیستم اداری و کشوری آنها در رشوه خواری,  فساد  و دسته های مافیایی غرق است  و جرم و جنایت در آنها بیداد میکند به اتحادیه اروپا مخالف هستند. ایرانیان قاره اروپا نیز با پیوستن کشورهای قدیم بلوک شرق به اتحادیه اروپا  بدون شک تحت تاثیر آن قرار دارند.  آنچه بدیهی است اروپا دیگر هرگز مانند گذشته نخواهد بود.


جامعه ایرانی در استکهلم نیز از چنین درگیریهایی در امان نمانده است. جنگ "کنسرت گزاران" در گذشته بارها منتهی به از جمله به آتش کشیده شدن یک رادیوی محلی, تهدید به بمب گذاری محل برقراری یک کنسرت و لغو آن, تیراندازی و حتی به گلوله بستن افراد گردیده است. فرزند 17 ساله یک رستوران دار ایرانی در استکهلم مدتی قبل با هدف اخاذی از وی توسط آدم ربایانی از منزلش در شیستا حومه استکهلم ربوده شد و در یک "چمدان" به محلی مخفی منتقل گردید. این نوجوان 17 ساله به طرز معجزه آسایی موفق شد در حالیکه پاهایش متصل به زنجیر بود, با استفاده از یک غفلت آدم ربایان خود را از چنگال آنان برهاند و پس از عبور از جنگلی, به یک پمپ بنزین رسانده و پلیس را در جریان قرار دهد.
با وجود مدارک تکنیکی و نیز جستجوی گسترده توسط پلیس هیچ مظنونی در این رابطه پیدا نشد و پلیس استکهلم تصمیم به بستن پرونده این آدم ربایی گرفت. به اعلام شاخه جنایی پلیس استکهلم چنانچه مدارک و اطلاعات جدیدی در مورد پرونده ارائه گردد پلیس  مجددا آن را در هر زمانی بازگشایی خواهد کرد.  

موارد بالا تنها چند مورد کوچک از جرایم در رابطه ایرانیان دراستکهلم و سوئد است. موارد بسیار زیاد دیگری از جرایمی که ایرانیان در سوئد آن سهیم بوده اند بارها از جمله در اخبار گذشته استکهلمیان بازتاب داشته است. رقم ایرانیانی که در زندانهای سوئد زندانی بوده و همچنین بواسطه ارتکاب به جرایم بسیار سنگین در لیست پلیس سوئد تحت تعقیب قرار دارند رقم قابل توجهی را, در کنار ایرانیان موفق این کشور, تشکیل میدهد.

www.stoc 2005.05.12


© 2005 Stockholmian. All rights reserved.
حق چاپ و تقلید: استکهلمیان . بیان شفاهی بخش یا تمامی مطالب استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن صرفا با ذکر واضح منبع و آدرس کامل سایت استکهلمیان مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از مطالب یا تصاویر  استکهلمیان در سایتهای اینترنتی و یا دیگر رسانه های چاپی فقط از طریق دادن لینک مستقیم به آن مطلب در استکهلمیان و یا نقل قول کوتاه با ذکر کامل نام استکهلمیان بعنوان منبع مجاز بوده و هر گونه کپی برداری کامل از هر مطلب یا تصویری از استکهلمیان و چاپ آن در هر وب سایت یا رسانه چاپی حتی در صورت ذکر استکهلمیان بعنوان منبع آن نیز بهیج وجه مجاز نیست. ذکر نام صاحب یک مطلب یا تصویر هرگز بمعنی  مجوزی قانونی جهت کپی برداری بدون اجازه و قرار دادن آن در وب سایت یا رسانه چاپی دیگری نیست.